ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – ASD (autyzm, zespół Aspergera) należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń neurorozwojowych. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.
Image
Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.

Dotyczą one przede wszystkim zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń porozumiewania (dwustronnej komunikacji słownej i bezsłownej), występowania powtarzających się, ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności.

Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nieleczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń.
Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju. Zaburzenie to diagnozowane jest coraz częściej, a wiele dzieci z zespołem Aspergera jest uczniami ogólnodostępnych szkół. We wcześniejszych okresach, kiedy od dziecka nie oczekuje się znacznych umiejętności w sferze społecznej, problemy te mogą być niedostrzegane. Zazwyczaj rozpoznanie następuje po ukończeniu przez dziecko 5 roku życia, a często ― dopiero w okresie od 8—12 roku życia. Jednak u osób z ponadprzeciętną inteligencją objawy mogą zostać dostrzeżone dopiero w okresie dorastania, kiedy ujawniają się bardziej dyskretne problemy w funkcjonowaniu społecznym. Dziecko z zespołem Aspergera może nie sprawiać wrażenia chorego, w przeciwieństwie do dziecka autystycznego, które różni się w zachowaniu od zdrowych rówieśników. W efekcie, diagnoza może być opóźniona do momentu, gdy kłopoty w kontaktach z innymi będą bardzo widoczne.

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera) powinna obejmować następujące obszary:

1

Konsultacja psychologiczna - 100 zł

Pogłębiony wywiad ADI-R z rodzicami przeprowadzany przez psychologa w celu zebrania informacji na temat dotychczasowego rozwoju, obserwowanych niepokojących objawów i mocnych stron. Wizyta bez dziecka.

2

Diagnoza psychologiczna dziecka

Przebiega podczas kilku spotkań, w skład których mogą wchodzić następujące działania: próby kliniczne, obserwacja, test ADOS 2, które na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie i określenie stopnia zaburzenia. O przebiegu diagnozy decyduje psycholog prowadzący po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej, ilość spotkań jest uzależniona od głębokości zaburzeń występujących u dziecka.

* Pierwsze spotkanie 400 zł – obserwacja kliniczna dziecka, w trakcie której wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne ADOS 2.
* Drugie spotkanie 150-300 zł – przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna z uwzględnieniem potencjału rozwojowego, badanie funkcji poznawczych (np. IQ-test Binet, IDS-2, Leiter-3, DSR plus) . Spotkanie trwa około 2 godzin .

3

Diagnoza logopedyczna

4

Diagnoza pedagogiczna (w razie potrzeby)

5

Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 300 zł

Pogłębiony wywiad medyczny. Oceniany jest stan somatyczny dziecka, określana jest potrzeba dodatkowych badań i konsultacji medycznych (badania neurologiczne, gastrologiczne, genetyczne, okulistyczne, badanie lekarza audiologa-foniatry itd.). Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie potrzebne do PPP w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i WWR – dla dzieci poniżej 7 roku życia.

6

Konsultacja psychologiczna 100 zł

Która kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.
Image

S O Y E R Poradnia
Diagnoza Dziecka i Rodziny

ul. Różana 2
05-270 Marki

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek:
8.00-20.00

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: