CENNIK

Drogi rodzicu, zapraszamy do Gabinetu Psychologiczno-Diagnostycznego w Markach. Wykonujemy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz psychiatryczne. Przygotowujemy pełną dokumentacje do uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym, WWR ( wczesne wspomaganie rozwoju), którą należy złożyć w rejonowej Poradni Psych-Ped.

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna200 zł
Wywiad do diagnozy autyzmu ADI-R 200 zł
Badanie intelektu 390 zł
Badanie pedagogiczne 250 zł
Badanie logopedyczne 150 zł
Konsultacja psychiatryczna - tylko w pakiecie300 zł
konsultacja psychiatryczna, wydanie zaświadczenia lekarskiego
Badanie testem ADOS -2 550 zł
Diagnoza zaburzeń
ze spektrum autyzmu - pakiet podstawowy
1400 zł
wywiad ADI-R, badanie psychologiczne, ADOS-2
Diagnoza zaburzeń
ze spektrum autyzmu - pakiet rozszerzony + przygotowanie dokumentów po orzeczenie / WWR
1800 zł
wywiad ADI-R, badanie psychologiczne, ADOS-2, badania pedagogiczne, badania logopedyczne,  wydanie opinii .
Diagnoza ADHD u dzieci850 zł
wywiad, badania psychologiczne,  test MOXO.
Diagnoza ADHD u dorosłych1450 zł
wywiad DIVA 2.0, badania psychologiczne MMPI-2, test MOXO, konsultacja psychiatryczna
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 750 zł
dysleksja, dysgrafia, dysortografia
Diagnoza gotowości szkolnej480 zł
Diagnoza Afazji 700 zł
wywiad, diagnoza psychologiczna, diagnoza logopedyczna, konsultacja psychiatryczna

Testy psychologiczne

Badanie intelektu Binet SB-5390 zł
Diagnoza inteligencji od 2 r.ż. - 70 r.ż.
WISC-V390 zł
Diagnoza inteligencji od 6 - 16;11 r.ż.
IDS-P200 zł
Diagnoza inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku  przedszkolnym od 3-5 r.ż.
IDS200 zł
Diagnoza inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku od 5-10 r.ż.
IDS-2200 zł
Diagnoza inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku od 5-20 r.ż.
Leiter -3 300 zł
Diagnoza inteligencji u dzieci i młodzieży od 3-20 r.ż - test niewerbalny
DSR Plus300 zł
Dziecięca Skala Rozwojowa od 2 m-c do 3 r.ż.
KORP350 zł
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego od 1 m-c do 9 r.ż.
PEP -3-PL500 zł
Profil Psychoedukacyjny - do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Test MOXO250 zł
Test MOXO - to dokładne narzędzie służące do diagnozy zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej dla dzieci wieku 6-12 lat oraz młodzieży i osób dorosłych w wieku 13-60 lat.
ASRS150 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu od 2-18 r.ż.
Conners - 3150 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD od 6-18 r.ż.
CDI-2100 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji Dzieci i Młodzieży

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna200 zł
Wywiad do diagnozy autyzmu ADI-R 200 zł
Badanie intelektu 390 zł
Badanie pedagogiczne 250 zł
Badanie logopedyczne 150 zł
Konsultacja psychiatryczna - tylko w pakiecie300 zł
konsultacja psychiatryczna, wydanie zaświadczenia lekarskiego
Badanie testem ADOS -2 550 zł
Diagnoza zaburzeń
ze spektrum autyzmu - pakiet podstawowy
1400 zł
wywiad ADI-R, badanie psychologiczne, ADOS-2
Diagnoza zaburzeń
ze spektrum autyzmu - pakiet rozszerzony + przygotowanie dokumentów po orzeczenie / WWR
1800 zł
wywiad ADI-R, badanie psychologiczne, ADOS-2, badania pedagogiczne, badania logopedyczne,  wydanie opinii .
Diagnoza ADHD u dzieci850 zł
wywiad, badania psychologiczne,  test MOXO.
Diagnoza ADHD u dorosłych1450 zł
wywiad DIVA 2.0, badania psychologiczne MMPI-2, test MOXO, konsultacja psychiatryczna
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się 750 zł
dysleksja, dysgrafia, dysortografia
Diagnoza gotowości szkolnej480 zł
Diagnoza Afazji 700 zł
wywiad, diagnoza psychologiczna, diagnoza logopedyczna, konsultacja psychiatryczna

Testy psychologiczne

Badanie intelektu Binet SB-5390 zł
Diagnoza inteligencji od 2 r.ż. - 70 r.ż.
WISC-V390 zł
Diagnoza inteligencji od 6 - 16;11 r.ż.
IDS-P200 zł
Diagnoza inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku  przedszkolnym od 3-5 r.ż.
IDS200 zł
Diagnoza inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku od 5-10 r.ż.
IDS-2200 zł
Diagnoza inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku od 5-20 r.ż.
Leiter -3 300 zł
Diagnoza inteligencji u dzieci i młodzieży od 3-20 r.ż - test niewerbalny
DSR Plus300 zł
Dziecięca Skala Rozwojowa od 2 m-c do 3 r.ż.
KORP350 zł
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego od 1 m-c do 9 r.ż.
PEP -3-PL500 zł
Profil Psychoedukacyjny - do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Test MOXO250 zł
Test MOXO - to dokładne narzędzie służące do diagnozy zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej dla dzieci wieku 6-12 lat oraz młodzieży i osób dorosłych w wieku 13-60 lat.
ASRS150 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu od 2-18 r.ż.
Conners - 3150 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD od 6-18 r.ż.
CDI-2100 zł
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji Dzieci i Młodzieży
Image

S O Y E R Poradnia
Diagnoza Dziecka i Rodziny

ul. Różana 2
05-270 Marki

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek:
8.00-20.00

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: