ADHD

DIAGNOZA ZESPOŁU NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ ADHD

Image

PROCES DIAGNOZY

ADHD to ogólna nazwa zaburzeń zachowania, na którą składa się zespół nadpobudliwości psychoruchowej: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność i nadruchliwość.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ujawnia się dość wcześnie – zazwyczaj do 5 roku życia. Dziecko dotknięte tymi zaburzeniami nie jest wytrwałe w swoich działaniach, szybko się nudzi nowym zajęciem czy zabawką. Zaczyna wykonywanie kilku czynności naraz i żadnej z nich nie kończy. Jego zachowania charakteryzuje tendencja do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością.​

Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest procesem złożonym i wymaga współpracy wielu specjalistów. W naszej poradni proces diagnostyczny zaczyna się od pogłębionego wywiadu, który umożliwia zaplanowanie procesu diagnostycznego. Diagnoza psychologiczna przebiega podczas kilku spotkań prowadzonych przez psychologów i lekarza psychiatrę, w trakcie których przeprowadzamy obserwację, próby kliniczne oraz badanie testem IDS 2 – próby wykonawcze i próby kwestionariuszem Conners 3.

Działania te na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie i określenie występowania zaburzenia. Następnie zespół diagnostyczny dokonuje analizy zebranych dokumentów, informacji z wywiadu, obserwacji i wyników badań i ustala diagnozę. Proces diagnostyczny kończy się konsultacją psychologiczną polegającą na spotkaniu z rodzicami i przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.​
1

Konsultacja psychologiczna 250 zł

Pogłębiony wywiad z rodzicami mający na celu zebranie informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka oraz obserwowanych przez rodziców niepokojących objawów. Wypełnienie kwestionariusza Conners-3.

2

Diagnoza psychologiczna dziecka 200 zł-1 spotkanie

Przebiega podczas kilku spotkań, w skład których mogą wchodzić następujące działania: próby kliniczne, obserwacja, test IDS 2 – wybrane próby, które na podstawie ściśle określonych kryteriów diagnostycznych umożliwiają stwierdzenie występowania zaburzenia u dziecka.
O przebiegu diagnozy decyduje psycholog po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej.

3

Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 300 zł

Ma na celu ocenę stanu zdrowia dziecka oraz postawienie właściwej diagnozy.

4

Konsultacja psychologiczna 100 zł

Kończy proces diagnostyczny i polega na spotkaniu z rodzicami (bez dziecka), przedstawieniu diagnozy wraz z omówieniem wyników badań.

Image

S O Y E R Poradnia
Diagnoza Dziecka i Rodziny

ul. Różana 2
05-270 Marki

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek:
8.00-20.00

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: