PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Psycholog dziecięcy
– konsultacja i wizyta w poradni

Konsultacja psychologiczna jest pierwszą wizytą w naszej poradni, na którą przychodzą sami rodzice (bez dziecka).

Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną
u psychologa następującego pakietu dokumentów:

Image
1
Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkich wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione).
2
Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkich wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione).
3
Informację o poprzednio wydanych dla dziecka orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane.
4
Wszelkie wydane przez specjalistów (pracujących z dzieckiem) opinie.
5
Informację o stosowanych metodach komunikowania się, w przypadku gdy dziecko wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywny.
6
Opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole.
7
Zeszyty z ostatniego roku.
8
Ksera świadectw – strona z oceną opisową (klasy I – III) lub ocenami.

Powyższa dokumentacja pozwoli nam  postawić dokładniejszą diagnozę.

Konsultacje psychologiczne dotyczą
w szczególności:

 • problemów w sferze społecznej (trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami oraz ważnymi osobami dorosłymi – rodzicami, nauczycielami, zaburzenia adaptacyjne)​
 • problemów w sferze emocjonalnej (stany lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywania, niska samoocena, samookaleczenia, myśli rezygnacyjne)​
 • trudności w nauce (zaburzona koncentracja uwagi, pamięć, utrata zainteresowania szkołą bądź odmowa chodzenia do szkoły, problemy w pisaniu i czytaniu)​
 • problemów w zachowaniu (buntownicza postawa, agresja werbalna i fizyczna)​ uzależnień (od substancji, nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych)​
 • innych niepokojących objawów w rozwoju dziecka​
 • trudności w komunikacji małżeńskiej rodziców dziecka​
 • problemów związanych z sytuacją około rozwodową rodziców dziecka​​
 • profilaktyki zaburzeń rozwojowych​
 • wspomagania i stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka.​​

Celem konsultacji psychologicznej jest:

 • doraźne wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu​
 • stworzenie wspólnie z rodzicem planu dalszych działań​
 • zalecenie wykonania konsultacji lekarskiej lub diagnozy psychologicznej​

Cena konsultacji psychologicznej

100 zł
 • za godzinę.
Image

S O Y E R Poradnia
Diagnoza Dziecka i Rodziny

ul. Różana 2
05-270 Marki

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek:
8.00-20.00

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: