O NAS

Drogi rodzicu

Zapraszamy do Poradni Psychologiczno-Diagnostycznej w Markach. Wykonujemy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz psychiatryczne. Przygotowujemy pełną dokumentacje do uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym, WWR (wczesne wspomaganie rozwoju), którą należy złożyć w rejonowej Poradni Psych-Ped.

Image

Jesteśmy zespołem psychologów-diagnostów, pedagogów-diagnostów, logopedów-diagnostów i psychiatrów. Nasi specjaliści na co dzień pracują w Państwowych Szpitalach Medycznych dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Główną pracą naszej Poradni jest diagnoza psychologiczno-psychiatryczna dzieci i młodzieży. Jesteśmy jedną z nielicznych placówek prywatnych, które prowadzą pełną diagnostykę dzieci już od pierwszych lat życia, w kierunku między innymi zaburzeń ze spektrum autyzmu czy ADHD. Diagnozy są prowadzone przez doświadczonego psychologa-diagnostę, pedagoga i logopedę wespół z psychiatrą, a każdy proces diagnostyczny wieńczy wystawienie pisemnej diagnozy medycznej. Wystawiane przez nas dokumenty są honorowane m.in. przez państwowe komisje orzekające o potrzebie kształcenia indywidualnego czy o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Psycholog dziecięcy
Psycholog dziecięcyEdyta Ziemińska-Dąbrowska
O mnie

Jest psychologiem, diagnostą klinicznym. Absolwentka Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS). Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim "Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny". Posiada pełne uprawnienia do diagnozy psychologicznej i wydawania orzeczeń. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce - członek zespołu orzekającego m.in. dla dzieci z autyzmem i ZA. Ukończyła szereg szkoleń w Polsce i zagranicą (Austria, USA) m.in. Integracja Sensoryczna Oryginal wg Ayres w tym diagnoza testem SIPT, Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, Diagnoza symptomów depresji u dzieci i młodzieży, Terapia ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Właściciel ogólnopolskiej firm szkoleniowej Soyer Centrum Szkoleniowe.

Pedagog/Logopeda
Pedagog/LogopedaMonika Czerwińska
O mnie

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium logopedycznego UKSW w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Edukacji Początkowej i Reedukacji UW. Ukończyła wiele kursów doskonalących, których elementy wykorzystuje w swojej pracy m.in. glottodydaktyki, dziecięcej mateamtyki, psychomotoryki oraz integracji sensorycznej. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz diagnozą trudności szkolnych. Wpracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Psychiatra
PsychiatraRenata Bobińska
O mnie

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku oraz podyplomowe studia Arteterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
a także liczne szkolenia terapeutyczne. Stale poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w wykładach i konferencjach psychiatrycznych. Od 2002 roku zajmuję się psychiatrią osób dorosłych. Konsultuję również dzieci, które wymagają wsparcia. Obecnie jestem pracownikiem i wykładowcą Oddziału Klinicznego Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Jestem członkiem Zespołu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Od wielu lat stale współpracuję z psychologami, psychoterapeutami i lekarzami innych specjalności tak, aby leczenie pacjentów przebiegało w sposób kompleksowy.  Doświadczenie zdobywałam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii III klinice między innymi jako Ordynator Oddziału Dziennego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – Oddział Psychiatrii dla Dzieci. Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane (NFZ) oraz zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4).

Image

S O Y E R Poradnia
Diagnoza Dziecka i Rodziny

ul. Różana 2
05-270 Marki

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek:
8.00-20.00

W celu umówienia wizyty
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: